Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
Име: Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2017/2018 година по обособени позиции
Описание: Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2017/2018 година по обособени позиции
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000800012017-10-20 15:57:58обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-10-20 15:59:17
000012017000800022017-10-20 15:57:58документация за участие в процедуритеУказания и образци2017-10-20 15:59:17
000012017000800032017-10-20 17:43:27ДРУГОИнформация за публикувана на профила обяваИнформация за публикувана на профила обява2017-10-20 17:43:34
000012017000900042017-10-23 16:41:33съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение за прекратяване на възлагане на обществената поръчка2017-10-23 16:41:39