Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
Име: „Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2017/2018 година по обособени позиции”
Описание: „Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2017/2018 година по обособени позиции”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000900012017-10-25 13:39:48обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-10-25 13:42:34
000012017000900022017-10-25 13:39:48документация за участие в процедуритеУказания и образци2017-10-25 13:42:34
000012017000900032017-10-25 13:39:48ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2017-10-25 13:42:35
000012017001000042017-11-01 16:56:44ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обяваИнформация за публикувана в профила на купувача обява2017-11-01 17:04:44
000012017001000052017-11-07 14:06:07съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение с Изх. № КД-26.00-1/07.11.2017 г.2017-11-07 14:06:39