Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
Име: „Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2017/2018 година по обособени позиции”
Описание: „Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2017/2018 година по обособени позиции”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 33333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017001000012017-11-10 11:45:09покана по чл. 191 от ЗОППокана № КД-26.00-2/10.11.2017 година2017-11-10 11:45:37
000012017001000022017-11-10 11:45:09документация за участие в процедуритеОбразци на документи и проект на договор2017-11-10 11:45:37
000012017001000032017-11-23 16:56:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2017-11-23 16:57:28
000012017001100042017-12-08 16:09:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № КД-53.00-8/29.11.2017 г. заедно с приложенията към него - Обособена позиция № 12017-12-08 16:18:50
000012017001100052017-12-08 16:09:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № КД-53.00-7/29.11.2017 г. заедно с приложенията към него - Обособена позиция № 22017-12-08 16:18:55
000012017001100062017-12-08 16:09:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № КД-53.00-5/28.11.2017 г. заедно с приложенията към него - Обособена позиция № 32017-12-08 16:18:58
000012017001100072017-12-08 16:09:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № КД-53.00-6/29.11.2017 г. заедно с приложенията към него - Обособена позиция № 42017-12-08 16:19:01
000012017001100082017-12-08 16:09:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № КД-39.00-1/29.11.2017 г. заедно с приложенията към него - Обособена позиция № 52017-12-08 16:19:04