Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
АОП номер: 02027-2018-0001
№ на ел.преписка: КД-16.00-1/09.02.2018г.
Описание: "Доставка на горива, както следва: безоловен бензин и дизелово гориво, необходими за обслужване на моторните превозни средства на Общинско предприятие "Комунална дейност" - Община Козлодуй през 2018 година"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001100012018-02-09 14:11:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 3 от 09.02.2018 г.2018-02-09 15:08:51
000012018001100022018-03-22 10:42:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор № 154/01.03.2018 г.2018-03-22 10:46:42
000012018001100032018-03-22 10:46:34ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-03-22 10:46:45
000012018001100042018-03-22 11:35:56ДРУГООбявление за изменение или допълнителна информацияОбявление за изменение или допълнителна информация2018-03-22 11:36:27
000012018001100052018-09-21 16:31:29ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2018-09-21 16:39:49