Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
Име: „Доставка на нови авточасти, филтри и нови автомобилни гуми за МПС и ПТС, а именно: автомобили, трактори, багери и специализирана техника за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност” гр. Козлодуй”
Описание: „Доставка на нови авточасти, филтри и нови автомобилни гуми за МПС и ПТС, а именно: автомобили, трактори, багери и специализирана техника за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност” гр. Козлодуй”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001200012018-06-12 16:05:15обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-06-12 16:05:49
000012018001200022018-06-12 16:05:15документация за участие в процедуритеУказания за участие и подготовка на офертите2018-06-12 16:05:49
000012018001200032018-06-12 16:05:15документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-06-12 16:05:50
000012018001200042018-06-12 16:05:15документация за участие в процедуритеОбразци на документи и проект на договор2018-06-12 16:05:50
000012018001300052018-06-12 16:44:19ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчкаИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка2018-06-12 16:44:33
000012018001300062018-06-19 17:01:45ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2018-06-19 17:01:50
000012018001300082018-06-28 14:22:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-06-28 14:22:26
000012018001300092018-08-06 09:10:16договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № КД-912-2 от 09.07.2018 година заедно с приложенията към него - Обособена позиция № 42018-08-06 09:12:18