Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
Име: Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2018/2019 година по обособени позиции
Описание: Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2018/2019 година по обособени позиции
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001700012018-09-18 14:19:12документация за участие в процедуритеУказания и образци2018-09-18 14:30:19
000012018001700022018-09-18 14:22:28обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-09-18 14:30:20
000012018001700032018-09-18 14:43:10ДРУГОИнформация за публикувана на профила обяваИнформация за публикувана на профила обява2018-09-18 14:43:42
000012018001700042018-09-26 17:16:16ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обяваИнформация за публикувана в профила на купувача обява2018-09-26 17:16:48
000012018001700052018-10-02 16:49:15съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение с Изх. № КД-26.00-9/02.10.2018 г.2018-10-02 16:51:49