Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
Име: "Доставка на горива, както следва: безоловен бензин и дизелово гориво, необходими за обслужване на моторните превозни средства на Общинско предприятие "Комунална дейност" - община Козлодуй" през 2015 г.
Описание: Поръчката е с периодично изпълнение за доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н 10 ppm E5 6% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 20 000 литра (двадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 60 000 литра (шестдесет хиляди литра) +/- 10% за нуждите на Общинско предприятие "Комунална дейност" - община Козлодуй през 2015 година.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 160000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000300012014-11-14 11:05:07ДРУГО"Доставка на горива, както следва: безоловен бензин и дизелово гориво, необходими за обслужване на моторните превозни средства на Общинско предприятие "Комунална дейност" - община Козлодуй" през 2015 г.Решение за откриване на процедура чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т.11 от ЗОП2014-11-14 11:06:06
000012014000300022014-11-14 11:15:08ДРУГОДоговор за борсово представителство №33/14.11.2014г.Договор за борсово представителство №33/14.11.2014г.2014-11-14 11:16:13
000012014000300032014-12-05 14:25:31ДРУГОБорсов договор №791Борсов договор №7912014-12-05 14:26:15
000012014000300042014-12-05 14:27:54ДРУГОИнформация за сключен договор (Договор №791)Информация за сключен договор (Договор №791)2014-12-05 14:28:40
000012014000300052015-02-06 11:45:36ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.01.2015 Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.01.2015 Г.2015-02-06 11:45:48
000012014000300062015-03-09 15:28:12ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 28.02.2015 Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 28.02.2015 Г.2015-03-09 15:28:38
000012014000300072015-05-15 16:58:24ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. АПРИЛПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. АПРИЛ2015-05-15 16:58:24
000012014000300082015-06-05 16:12:35ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. МАЙПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. МАЙ2015-06-05 16:12:51
000012014000300092015-07-01 09:00:32ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЮНИПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЮНИ2015-07-01 09:00:43
000012014000300102015-08-18 14:42:37ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЮЛИПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЮЛИ2015-08-18 14:42:44
000012014000300112015-09-11 09:47:32ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. АВГУСТПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. АВГУСТ2015-09-11 09:47:39
000012014000300122015-10-14 16:01:32ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. СЕПТЕМВРИПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. СЕПТЕМВРИ2015-10-14 16:01:39
000012014000300132015-11-11 14:25:54ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ОКТОМВРИПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ОКТОМВРИ2015-11-11 14:26:01
000012014000300142015-12-07 16:46:57ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. НОЕМВРИПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. НОЕМВРИ2015-12-07 16:47:03
000012014000300152016-01-04 02:06:34ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ДЕКЕМВРИПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ДЕКЕМВРИ2016-01-04 02:06:42
000012014000300162016-02-08 09:31:51ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЯНУАРИ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЯНУАРИ 2016Г.2016-02-08 09:31:57
000012014000300172016-04-14 07:32:12ДРУГОИнформация за изпълнен Договор №791/26.11.2014г.Информация за изпълнен Договор №791/26.11.2014г.2016-04-14 07:32:21