ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №79 "СЛЪНЧИЦЕ"

Гр. София, Община Студентска, Студентски град, ул. Джон Ленън №10

тел./факс: 02/868-21-49  e-mail: odz_79@abv.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020000598278602346-2020-0001Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 79 „Слънчице“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена180317.1715000000BG4112020-06-11 13:49:382020-07-02 00:00:002020-06-11 17:49:00180317.17
000012018000402346-2018-0002Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 79 "Слънчице". Доставките са периодични и са съобразно нуждите на Възложителя. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена166226.4515000000BG4112018-05-28 12:47:272018-06-19 17:30:002018-05-28 12:59:12166226.45
000012018000383405502346-2018-0001Доставка на топлинна енергия за за нуждите на Детска градина № 79 “Слънчице”, находяща се на територията на гр. София, чрез "Топлофикация София" ЕАД. Срокът за изпълнение на поръчката е 5 (пет) години от сключване на договора при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена256250.00  2018-03-09 12:23:27 2018-03-09 12:33:43256250.00
000012017000202346-2017-0001Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 79 Слънчице. Номенклатурата на видовете хранителни продукти и изискванията към тяха са подробно описани в Техническата спецификация.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена160000.0015800000BG4112017-07-04 11:59:592017-07-25 16:00:002017-07-04 12:46:46160000.00
000012016000173420099/20.05.2016Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 79 " Слънчице"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена113000.00 BG4112016-05-20 14:50:562016-06-17 00:00:002016-05-20 15:16:28113000.00