РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016001472488900487-2016-0005Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Рибарица” , община Тетевен, област ЛовечОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 77231400BG3152016-04-01 16:56:352016-05-30 16:00:002016-04-01 17:08:52200254.88
000012016001372487700487-2016-0004Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство ”Русалка” гр. Априлци” , община Априлци, област ЛовечОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 77231400BG3152016-04-01 16:12:122016-05-30 16:00:002016-04-01 16:51:49150483.29
000012016001272465700487-2016-0003Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Борима” , община Троян, област ЛовечОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 77231400BG3152016-04-01 08:11:382016-05-27 16:00:002016-04-01 12:19:08114281.74
000012016001172465200487-2016-0002Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Троян” , община Троян, област Ловеч.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 77231400BG3152016-03-31 23:40:422016-05-27 16:00:002016-04-01 13:48:51325990.38
000012016001071614600487-2016-0001Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална дирекция по горите - Ловеч.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена 09100000-0BG3152016-02-26 17:06:59 2016-02-26 17:18:24204625.00
000012015000900487-2015-00010001/2015Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на общините Никопол, Гулянци и Белене, обл. Плевен и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на СЗДП - ТП „Държавно горско стопанство - Никопол".ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена   2015-04-03 15:55:172015-05-21 16:00:002015-04-03 17:11:38184630.36