РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ
Име: Доставка на горива за нуждите на Регионална дирекция по горите - Ловеч
Описание: Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална дирекция по горите - Ловеч.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 204625.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001000022016-02-26 17:09:29ДРУГОРешение за откриване на процедура за договаряне без обявлениеРешение за публикуване и за откриване на процедура2016-02-26 17:09:36
000012016001000022016-04-05 16:26:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях1. Договор № 2278/09.03.2016 г. между Регионална дирекция по горите - Ловеч и Петрол АД, както и Договор № 2279/09.03.2016 г. между Регионална дирекция по горите - Ловеч и Бент ОЙЛ АД.2016-04-05 16:26:38