Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120230195Т-92-00-127/27.02.2023 г.Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена350000.0034000000BG2023-02-20 15:50:552023-03-09 23:59:002023-02-27 18:05:56350000.00
0000120200194Т-26-К-138Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена27900.00 BG2020-05-21 13:13:352020-06-25 23:59:002020-06-15 17:15:2427900.00
0000120200193Т-39-00-3Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена5100.00 BG4112020-04-30 00:15:00 2020-05-04 11:47:435100.00
0000120200192Т-39-00-4Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена6500.00 BG4112020-04-30 00:09:57 2020-05-04 11:47:506500.00
0000120200191Т-39-00-2Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устраойства за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена3000.00 BG4112020-02-28 16:25:342020-05-12 23:59:002020-04-30 17:28:133000.00
0000120200190Т-39-00-1Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устраойства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена19100.00 BG4112020-02-28 16:22:412020-03-16 23:59:002020-03-04 17:32:2719100.00
0000120200190Т-26-00-7Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на туризма“, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена43000.00 BG2020-01-17 15:57:492020-02-11 23:59:002020-01-30 16:36:3643000.00
0000120190188Т-91-00-62Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена250000.0034000000BG4112019-12-03 14:04:222019-12-27 23:59:002019-12-10 17:34:47250000.00
000012019018705024-2019-0020Т-РД-27-74„Провеждане на рекламна кампания в платформата iLoveBulgaria, с цел промотиране на българските ЕДЕН дестинации, в изпълнение на проект GRO/SME/17/C/095 „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България - III издание”, финансиран по програма COSME на ЕС“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена5800.00  2019-10-31 19:23:49 2019-11-01 15:22:215800.00
000012019018605024-2019-0019Т-РД-27-72„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари – февруари 2020 година“ с три обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена198900.0039154100BG2019-10-25 16:17:062019-12-04 17:30:002019-11-01 12:11:23198900.00
000012019018505024-2019-0017Т-РД-27-69„Организиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо” 2020 г.“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена59080.0079341000BG4112019-10-18 16:12:12 2019-10-21 15:54:1559080.00
000012019018405024-2019-0018Т-РД-27-70„Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2020 г.“ с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „ITB Берлин, Германия“; Обособена позиция № 2: „Intourmarket Москва, Русия“; Обособена позиция № 3: „MITT Москва, Русия“; Обособена позиция № 4: „UITT Киев, Украйна“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена822000.0039154100BG2019-10-18 11:28:182019-12-02 17:30:002019-10-29 12:35:34822000.00
000012019018305024-2019-0015Т-РД-27-57„Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с шест обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена135000.0079421000BG2019-08-16 17:05:242019-10-01 17:30:002019-08-29 11:27:20135000.00
000012019018205024-2019-0014Т-РД-27-55„Организиране и провеждане на събития на територията на Република България за нуждите на Министерството на туризма“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги приключена81940.00  2019-08-15 15:30:202019-08-27 17:30:002019-08-16 17:25:1781940.00
00001201901849091654Т-РД-27-56„Предоставяне на фиксирана гласова телекомуникационна услуга за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена62000.0064211000BG2019-08-14 18:20:352019-09-09 17:30:002019-08-21 15:32:4162000.00
0000120190180 05024-2019-0016 Т-РД-27-63Изработване на единен криейтив макет (базова творческа концепция) и рекламни продукти за нейното приложение за интегрирана рекламно-комуникационна платформа за бранд „България“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена600000.00  2019-07-31 13:00:182019-10-03 17:30:002019-09-02 11:01:40600000.00
000012019017905024-2019-0012Т-РД-27-46„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения през ноември 2019 година“ с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT Warsaw – Варшава, Полша“. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена140000.0039154100BG2019-07-09 09:29:292019-08-14 17:30:002019-07-15 10:34:03140000.00
000012019017805024-2019-0013T-РД-27-48“Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market 2019 в Лондон, ВеликобританияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена330000.0039154100 2019-07-04 11:57:562019-08-20 17:30:002019-07-18 11:59:13330000.00
000012019017705024-2019-0011Т-РД-27-42„Разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена429166.6779411100BG4112019-06-27 09:59:172019-08-09 17:30:002019-07-05 10:45:52429166.67
000012019017605024-2019-0010Т-РД-27-43„Дизайн, изработване и доставка на промоционални материали“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Дизайн, отпечатване и доставка на промоционални материали по проект GRO/SME/17/C/095 „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – III издание“ и проект GRO/SME/17/C/065 „Здравен и балнео туризъм“, финансирани по програма COSME на ЕК“; Обособена позиция № 2: „Дизайн, изработване и доставка на магнити за хладилник с детски рисунки на българските ЕДЕН дестинации по проект GRO/SME/17/C/095 по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – III издание“, финансиран по програма COSME на ЕК“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена24200.0022150000 2019-06-25 16:18:182019-08-07 17:30:002019-07-05 10:48:2324200.00
000012019017505024-2019-0008Т-РД-27-36„Доставка на компютърна и офис-техника за офисите на 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР) в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена84413.9930000000BG2019-06-04 16:34:512019-07-17 17:30:002019-06-14 15:36:0384413.99
000012019017405024-2019-0009Т-РД-27-41„Извършване на две проучвания в рамките на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на проучване за фестивалите в общия контекст на туристическото развитие на Дунавския регион“; Обособена позиция № 2 „Извършване на проучване за развитието на круизния туризъм в Дунавския регион“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена70.0079300000BG2019-06-04 11:23:032019-07-30 17:30:002019-06-27 11:14:5170.00
0000120190173 05024-2019-0007 T-РД-27-27 “Организиране на Международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги приключена300000.00  2019-04-16 15:18:352019-04-18 17:30:002019-04-16 17:20:16300000.00
000012019017205024-2019-0006Т-РД-27-26„Мониторинг на морските плажове през 2019 г.“ с 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Шабла, община Каварна, община Балчик, област Добрич“; Обособена позиция № 2: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Варна, община Долни Чифлик, община Бяла, община Аврен, област Варна“; Обособена позиция № 3: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Несебър, община Поморие, област Бургас“; Обособена позиция № 4: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Бургас, община Созопол, област Бургас“; Обособена позиция № 5: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Приморско, община Царево, област Бургас“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена310000.0071250000BG2019-04-09 09:54:29 2019-04-15 15:58:27310000.00
00001202001959087375Т-РД-27-24Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилежащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена58000.0079713000 2019-04-01 13:54:292019-04-30 17:30:002019-04-10 15:50:1958000.00