Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
АОП номер: 9066504
№ на ел.преписка: Т-РД-27-38
Описание: Заснемане и изработка на рекламни видео клипове
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017010400012017-07-21 15:29:07ДРУГООбяваОбява2017-07-21 15:29:12
000012017010400032017-07-21 15:29:07ДРУГООбразци към документациятаОбразци2017-07-21 15:29:12
000012017010400042017-07-21 15:29:07ДРУГОПроект на договорПроект на договор2017-07-21 15:29:13
000012017010400062017-07-24 14:13:54документация за участие в процедуритедокументация2017-07-24 14:13:59
000012017010400072017-08-16 13:43:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2017-08-16 13:44:00
000012017010400082017-09-21 17:12:18ДРУГОДоговор с изпълнителДоговор2017-09-21 17:12:23