Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
АОП номер:
№ на ел.преписка: Т-26-00-32
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012600022018-03-27 18:57:49покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.2018-03-27 18:57:55
000012018012600032018-04-03 16:45:27ДРУГОСъобщение за удължаване на срока за получаване на офертиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти2018-04-03 16:45:33
000012018012600042018-05-22 12:47:48ДРУГОПротоколПротокол2018-05-22 12:47:57
000012018012600052018-05-22 12:47:48ДРУГОДокладДоклад2018-05-22 12:48:03
000012018012600062018-05-22 12:47:48ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2018-05-22 12:48:09
000012018012600072018-06-20 10:24:15ДРУГОДоговор и приложенияДоговор и приложения2018-06-20 10:24:22
000012018012600082018-06-20 10:24:15ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-06-20 10:24:29