Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 150000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012600022019-05-22 13:10:27покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.2019-05-22 13:10:27
000012018012600032018-04-03 16:45:27ДРУГОСъобщение за удължаване на срока за получаване на офертиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти2018-04-03 16:45:33
000012018012600042018-05-22 12:47:48ДРУГОПротоколПротокол2018-05-22 12:47:57
000012018012600052018-05-22 12:47:48ДРУГОДокладДоклад2018-05-22 12:48:03
000012018012600062018-05-22 12:47:48ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2018-05-22 12:48:09
000012018012600072018-06-20 10:24:15ДРУГОДоговор и приложенияДоговор и приложения2018-06-20 10:24:22
000012018012600082018-06-20 10:24:15ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-06-20 10:24:29
000012018012600092018-11-01 15:33:33ДРУГОДопълнително споразумениеДопълнително споразумение2018-11-01 15:33:40
000012018012600102018-12-21 17:06:10ДРУГОДопълнително споразумениеДопълнително споразумение2018-12-21 17:06:17
000012018012600112019-05-22 13:11:06ДРУГОДопълнително споразумениеДопълнително споразумение2019-05-22 13:11:06