Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-11/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-11/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012700012018-03-27 17:46:50покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана2018-03-27 17:47:38
000012018012700022018-04-03 16:39:26ДРУГОСъобщение за удължаване на срока за получаване на офертиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти2018-04-03 16:39:34
000012018012700032018-04-17 17:37:24ДРУГОРазясненияРазяснения2018-04-17 17:37:30
000012018012700042018-05-14 17:31:25ДРУГОПротоколПротокол2018-05-14 17:31:31
000012018012700052018-05-14 17:31:25ДРУГОДокладДоклад2018-05-14 17:31:36
000012018012700062018-05-14 17:31:25ДРУГОРешение за избор на изпълнителРешение за избор на изпълнител2018-05-14 17:31:42
000012018012700072018-06-06 15:24:32ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-06-06 15:24:38
000012018012700082018-06-06 15:46:22ДРУГОДоговорДоговор2018-06-06 15:46:28
000012018012700092018-11-01 15:31:59ДРУГОДопълнително споразумениеДопълнително споразумение2018-11-01 15:32:06
000012018012700102018-12-21 17:03:49ДРУГОДопълнително споразумениеДопълнително споразумение2018-12-21 17:03:57
000012018012700112019-05-22 13:03:42ДРУГОДопълнително споразумениеДопълнително споразумение2019-05-22 13:03:42