Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност
Описание: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 55000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012900012018-04-16 17:24:32ДРУГООбяваОбява2018-04-16 17:30:52
000012018012900022018-04-16 17:24:32ДРУГОДокументацияДокументация2018-04-16 17:30:53
000012018012900032018-04-16 17:24:32ДРУГООбразциОбразци2018-04-16 17:30:53
000012018012900042018-04-16 17:24:32ДРУГОИнформация за публикуване на обяваИнформация за публикуване на обява2018-04-16 17:30:54
000012018012900072018-04-20 17:32:23ДРУГОРазяснениеРазяснение2018-04-20 17:32:28
000012018012900082018-04-24 12:18:11ДРУГОСъобщение за удължаване на срока за получаване на офертиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти2018-04-24 12:18:22
000012018012900092018-04-24 12:18:11ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2018-04-24 12:18:27
000012018012900102018-05-03 14:26:02ДРУГОПротоколПротокол2018-05-03 14:26:10
000012018012900112018-05-15 14:43:27ДРУГОДоговорДоговор2018-05-15 14:43:35
000012018012900122018-05-15 14:43:27ДРУГОПриложения към договорПриложения към договор2018-05-15 14:43:43