Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Изготвяне на документи във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
Описание: Изготвяне на документи във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 10000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018013100012018-04-30 10:31:52ДРУГОРешение2018-04-30 10:37:46
000012018013100022018-04-30 10:32:29ДРУГООбявлениеОбявление2018-04-30 10:37:47
000012018013100032018-04-30 10:33:34ДРУГОДокументация, част 1Документация, част 12018-04-30 10:37:47
000012018013100042018-04-30 10:35:33ДРУГОДокументация, част 2Документация, част 22018-04-30 10:37:48
000012018013100052018-04-30 10:36:20ДРУГОДокументация, част 2, образец 2.1.Документация, част 2, образец 2.1.2018-04-30 10:37:48
000012018013100062018-06-07 17:12:40ДРУГОПротокол № 1Протокол № 12018-06-07 17:12:45
000012018013100072018-06-07 17:13:22ДРУГОДокладДоклад2018-06-07 17:13:28
000012018013100082018-06-07 17:14:03ДРУГОРешениеРешение2018-06-07 17:14:08
000012018013100092018-06-20 10:26:45ДРУГООбявлениеОбявление2018-06-20 10:26:53