Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 25000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018013200012018-04-24 15:22:15покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана и приложения към нея2018-04-24 15:23:24
000012018013200022018-05-02 17:22:56ДРУГОРазяснениеРазяснение2018-05-02 17:23:02
000012018013200032018-06-05 16:33:43ДРУГОПротокол № 1Протокол № 12018-06-05 16:33:49
000012018013200042018-06-13 16:12:01ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-06-13 16:12:07
000012018013200052018-06-18 17:33:10ДРУГОРешение за прекратяванеРешение за прекратяване2018-06-18 17:33:15
000012018013200062018-06-18 17:42:36ДРУГОПротокол № 2Протокол № 22018-06-18 17:42:41
000012018013200072018-07-18 10:58:14ДРУГООбявление_прекратяванеОбявление_прекратяване2018-07-18 10:58:21