Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
АОП номер: 05024-2018-0010
№ на ел.преписка: Т-РД-29-63
Описание: Извършване на широкомащабно международно проучване на тема " Образът на България като туристическа дестинация в пет ключови пазара
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018013600012018-05-29 17:15:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-05-29 17:15:35
000012018013600022018-06-21 11:45:17ДРУГОДоговорДоговор2018-06-21 11:45:25
000012018013600032018-06-21 11:45:53ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-06-21 11:45:59