Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
АОП номер:
№ на ел.преписка: Т-91-00-51
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-3/14.02.2018 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018013900012018-06-14 17:27:55ДРУГОПокана и приложенияПокана и приложения2018-06-14 17:28:08