Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018014300012018-06-29 15:52:39ДРУГОПокана и приложенияПокана и приложения2018-06-29 15:54:27
000012018014300022018-07-13 15:22:03ДРУГОРазяснениеРазяснение2018-07-13 15:22:10