Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 25000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018014300012018-06-29 15:52:39ДРУГОПокана и приложенияПокана и приложения2018-06-29 15:54:27
000012018014300022018-07-13 15:22:03ДРУГОРазяснениеРазяснение2018-07-13 15:22:10
000012018014300032018-07-31 17:36:03ДРУГОПротокол 1Протокол 12018-07-31 17:36:09
000012018014300042018-08-01 17:01:38ДРУГОПротокол 2Протокол 22018-08-01 17:01:45
000012018014300052018-08-28 14:20:12ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2018-08-28 14:20:20
000012018014300062018-08-31 17:32:08ДРУГОПротокол 3Протокол 32018-08-31 17:32:14
000012018014300072018-08-31 17:32:08ДРУГОПротокол 4Протокол 42018-08-31 17:32:19
000012018014300082018-08-31 17:32:08ДРУГОДокладДоклад2018-08-31 17:32:24
000012018014300092018-08-31 17:32:08ДРУГОРешение за прекратяванеРешение за прекратяване2018-08-31 17:32:29