Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: „Избор на девет външни експерти - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с девет обособени позиции
Описание: „Избор на девет външни експерти - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с девет обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 202500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018015200012018-10-03 17:15:40ДРУГОРешениеРешение2018-10-03 17:16:34
000012018015200022018-10-03 17:15:40ДРУГООбявлениеОбявление2018-10-03 17:16:35
000012018015200032018-10-03 17:15:40ДРУГОДокументация_част 1Документация_част 12018-10-03 17:16:35
000012018015200042018-10-03 17:15:40ДРУГОДокументация_част 2_ОбразциДокументация_част 2_Образци2018-10-03 17:16:36
000012018015200052018-10-08 16:56:57ДРУГОРазяснение 1Разяснение 12018-10-08 16:57:29
000012018015200062018-10-11 17:21:59ДРУГОРазяснение 2Разяснение 22018-10-11 17:22:04
000012018015200072018-11-21 15:31:00ДРУГОПротокол 1Протокол 12018-11-21 15:31:07
000012018015200082018-12-05 17:06:07ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2018-12-05 17:06:15
000012018015200092018-12-21 17:24:19ДРУГОПротокол 2Протокол 22018-12-21 17:24:25
000012018015200102018-12-21 17:24:19ДРУГОПротокол 3Протокол 32018-12-21 17:24:31
000012018015200112018-12-21 17:24:19ДРУГОДокладДоклад2018-12-21 17:24:37
000012018015200122018-12-21 17:24:19ДРУГОРешениеРешение2018-12-21 17:24:43
000012018015200132019-02-20 15:01:42ДРУГОДоговор ОП 1Договор ОП 12019-02-20 15:01:48
000012018015200142019-02-20 15:01:42ДРУГОДоговор ОП 5Договор ОП 52019-02-20 15:01:55
000012018015200152019-02-20 15:01:42ДРУГОДоговор ОП 6Договор ОП 62019-02-20 15:02:01
000012018015200162019-02-20 15:04:33ДРУГОДоговор ОП 7Договор ОП 72019-02-20 15:04:40
000012018015200172019-02-20 15:04:33ДРУГОДоговор ОП 8Договор ОП 82019-02-20 15:04:46
000012018015200182019-02-20 15:04:33ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-02-20 15:04:51
000012018015200192019-03-07 17:50:37ДРУГОДопълнително споразумение по ОП 6Допълнително споразумение по ОП 62019-03-07 17:50:44
000012018015200202019-03-07 17:50:37ДРУГООбявление за приключване на договор по ОП 6Обявление за приключване на договор по ОП 62019-03-07 17:50:49