Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
АОП номер: 05024-2018-0021
№ на ел.преписка: Т-РД-27-109
Описание: „Избор на девет външни експерти - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с девет обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018015200012018-10-03 17:15:40ДРУГОРешениеРешение2018-10-03 17:16:34
000012018015200022018-10-03 17:15:40ДРУГООбявлениеОбявление2018-10-03 17:16:35
000012018015200032018-10-03 17:15:40ДРУГОДокументация_част 1Документация_част 12018-10-03 17:16:35
000012018015200042018-10-03 17:15:40ДРУГОДокументация_част 2_ОбразциДокументация_част 2_Образци2018-10-03 17:16:36
000012018015200052018-10-08 16:56:57ДРУГОРазяснение 1Разяснение 12018-10-08 16:57:29
000012018015200062018-10-11 17:21:59ДРУГОРазяснение 2Разяснение 22018-10-11 17:22:04