Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
АОП номер: 05024-2018-0022
№ на ел.преписка: Т-РД-27-110
Описание: „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода октомври – декември 2018 година“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“ и Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT - Warsaw в Полша“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018015300012018-10-05 14:50:49ДРУГОРешение за откриванеРешение за откриване2018-10-05 14:52:56
000012018015300022018-10-05 14:51:54ДРУГОПокана за участие в процедураПокана за участие в процедура2018-10-05 14:52:57
000012018015300032018-10-05 14:52:21ДРУГОПриложения към ПоканаПриложения към Покана2018-10-05 14:52:58
000012018015300042018-10-17 16:41:51ДРУГОПокана за отваряне на ценови предложенияПокана за отваряне на ценови предложения2018-10-17 16:41:57