Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
АОП номер: 05024-2018-0023
№ на ел.преписка: T-РД-27-120
Описание: „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари – февруари 2019 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR - Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT – Белград, Сърбия“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018015500012018-11-05 11:08:33ДРУГОРешение за откриванеРешение за откриване2018-11-05 11:20:21
000012018015500022018-11-05 11:08:33ДРУГООбявлениеОбявление2018-11-05 11:20:21
000012018015500032018-11-05 11:08:33ДРУГОДокументация Част 1Документация Част 12018-11-05 11:20:22
000012018015500042018-11-05 11:08:33ДРУГОДокументация част 2Документация част 22018-11-05 11:20:22
000012018015500052018-11-05 11:12:44ДРУГОПриложения към документациятаПриложения към документацията2018-11-05 11:20:23
000012018015500092018-11-05 11:09:35ДРУГОеЕЕДОПеЕЕДОП2018-11-05 11:20:25