Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
АОП номер:
№ на ел.преписка: Т-91-00-103
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на туризма", въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г., сключено от Централния орган за покупки
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018015600062018-11-06 16:23:36ДРУГОПокана и приложенияПокана и приложения2018-11-06 16:26:12