Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016300022018-12-13 16:24:47ДРУГОПокана и приложенияПокана и приложения2018-12-13 16:29:20
000012018016300032019-01-10 16:55:23ДРУГОПротокол 1Протокол 12019-01-10 16:55:30
000012018016300042019-01-29 09:44:12ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-01-29 09:44:19
000012018016300082019-02-18 17:52:50ДРУГОПротокол 2Протокол 22019-02-18 17:52:56
000012018016300102019-02-18 17:52:50ДРУГОПротокол 3Протокол 32019-02-18 17:53:07
000012018016300112019-02-18 17:52:50ДРУГОДокладДоклад2019-02-18 17:53:13
000012018016300122019-02-18 17:52:50ДРУГОРешениеРешение2019-02-18 17:53:18