Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ №1
Описание: В рамките на настоящата обществена поръчка, изпълнителят ще извърши доставка на електрическа енергия ниско напрежение в сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ №1.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016400012018-12-28 17:14:35ДРУГОРешение за откриване на процедураРешение за откриване на процедура2018-12-28 17:39:41