Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: „Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с шест обособени позиции
Описание: „Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с шест обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 135000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018300012019-08-29 11:25:34ДРУГОРешение за откриване на процедураРешение за откриване на процедура2019-08-29 11:27:21
000012019018300022019-08-29 11:25:34ДРУГООбявление за поръчкаОбявление за поръчка2019-08-29 11:27:21
000012019018300032019-08-29 11:25:34ДРУГОДокументация за обществена поръчка - Част 1Документация за обществена поръчка - Част 12019-08-29 11:27:22
000012019018300042019-08-29 11:25:34ДРУГОДокументация за обществена поръчка - Част 2 - ОбразциДокументация за обществена поръчка - Част 2 - Образци2019-08-29 11:27:22
000012019018300052019-08-29 11:25:34ДРУГООбразец 2.1. - еЕЕДОПОбразец 2.1. - еЕЕДОП2019-08-29 11:27:23
000012019018300062019-10-18 10:34:26ДРУГОПротокол 1Протокол 12019-10-18 10:34:33
000012019018300072019-11-13 14:30:27ДРУГОПисмо-покана за отваряне на ценови предложенияПисмо-покана за отваряне на ценови предложения2019-11-13 14:30:32
000012019018300082019-12-02 15:45:43ДРУГОПротокол 2Протокол 22019-12-02 15:45:51
000012019018300092019-12-02 15:48:23ДРУГОПротокол 3Протокол 32019-12-02 15:48:35
000012019018300102019-12-02 15:48:23ДРУГОДокладДоклад2019-12-02 15:48:41
000012019018300112019-12-02 15:48:23ДРУГОРешение за определяне на изпълнители Решение за определяне на изпълнители 2019-12-02 15:48:47