Регионална дирекция по горите-Пазарджик

Възложител: Регионална дирекция по горите-Пазарджик
Име: Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка на дизелово гориво, бензин и газ пропан - бутан за служебните автомобили на РДГ - Пазарджик на бензиностанциите на изпълнителя за период от 24 месеца.
Описание: Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка на дизелово гориво, бензин и газ пропан - бутан за служебните автомобили на РДГ - Пазарджик на бензиностанциите на изпълнителя за период от 24 месеца.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 131679.59 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000800012015-03-31 17:22:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2015-03-31 17:22:48
000012015000800022015-05-14 13:27:34ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР2015-05-14 13:27:57
000012015000800032015-05-14 13:31:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБОРСОВ ДОГОВОР № 4Б24Л04Л20152015-05-14 13:31:36
000012015000800042015-05-14 13:48:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка 2015-05-14 13:49:05
000012015000800052015-06-04 11:11:49Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл..226,ал.2,т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за ОП2015-06-04 11:12:16
000012015000800062015-07-03 10:32:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 226,ал.2 от ЗОП2015-07-03 10:32:43
000012015000800072015-08-13 11:07:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИНФОРМ,АЦИЯ ПО ЧЛ.226,АЛ.2,Т.14 ОТ ЗОП ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ОП2015-08-13 11:07:48
000012015000800082015-09-14 15:53:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.226 ал.2 т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за ОП2015-09-14 15:53:41
000012015000800092015-10-16 11:23:51Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.226,ал.2,т.142015-10-16 11:23:58
000012015000800102015-11-19 15:40:14Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИНФОРМАЦИЯ ПО чл.226,ал.2,т.14 от ЗОП2015-11-19 15:40:20
000012015000800112015-12-23 11:21:39Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22 б ал.2 т.14 от ЗОП2015-12-23 11:21:45
000012015000800122016-01-28 15:14:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП за извършени плащания2016-01-28 15:14:06
000012015000800132016-04-27 13:10:57ДРУГОИнформация по чл.226 ал.2 т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за ОПИнформация по чл.226 ал.2 т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за ОП2016-04-27 13:11:03
000012015000800142016-05-20 09:24:34ДРУГОИнформация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП за извършени плащанияИнформация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП за извършени плащания2016-05-20 09:24:55