Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120180014ОП-11 от 09.03.2018 г.Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana, изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез Excel и преконфигуриране на полетаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена45840.1248331000BG4112018-03-09 11:48:412018-03-16 17:30:002018-03-09 11:53:3045840.12
0000120180014ОП-7 от 08.02.2018 г.Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana и изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез ExcelПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена44.0048331000BG4112018-02-08 15:57:162018-02-15 17:30:002018-02-08 16:03:4544.00
000012018001405367-2017-0004Оп-20 от 16.11.2017 г.Доставка на хардуер за ИА СОСЕЗФПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеЧастично възложена и частично прекратена82700.0030213300, 30213200, 30233130, 30121100BG4112017-11-16 10:06:442017-12-07 17:30:002017-11-16 10:13:5182700.00
000012017001105367-2017-0003ОП-16Подпомагане на одитната дейност на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ чрез извършване на одит за съответствието на действащите национални наредби, регламентиращи Директни плащания 2014-2020 и мерките по Програмата за развитие на селските райони, с приложимото право на ЕСПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена162666.6779212000BG4112017-10-13 10:00:192017-11-03 17:30:002017-10-13 10:10:30162666.67
000012018001405367-2017-0002ОП-12Доставка на хардуер за нуждите на ИА СОСЕЗФПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеЧастично възложена и частично прекратена125445.8330000000BG4112017-08-24 10:22:182017-09-15 17:30:002017-08-24 10:41:10125445.83
00001201800149066953ОП-11Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0063500000BG4112017-08-04 10:16:532017-08-14 17:30:002017-08-04 10:26:3970000.00
000012018001405367-2017-0001 ОП-7„Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитна дейност; Обособена позиция № 2 Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти по ЕЗФРСР “ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена150000.0060171000BG4112017-05-09 16:54:552017-05-31 17:00:002017-05-09 17:00:32150000.00
000012017000705367-2016-0002 ОП-6„Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниепрекратена150000.0060171000BG4112016-12-02 17:24:412016-12-22 17:00:002016-12-02 17:30:41150000.00
00001201600079059118ОП-5„Подпомагане на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА „СОСЕЗФ“) при извършване на оценка на съответствието на вътрешни правила и процедури на РА за управление и контрол с изискванията на приложимата национална и Европейска нормативна рамка“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена70000.0079140000BG4112016-11-25 17:07:372016-12-02 17:30:002016-11-25 17:17:2670000.00
00001201700079058599ОП-4„Подпомагане на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА „СОСЕЗФ“) при извършване на детайлна проверка на оперативни трансакции, за целите на провеждане на годишния сертификационен одит за финансовата 2016 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена70000.0079210000BG4112016-11-15 14:35:302016-11-22 17:30:002016-11-15 14:50:5070000.00
0000120160007757437E-31-00-058555/11.11.2016г.„Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на одитния процес в ИА СОСЕЗФ“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниевъзложена130000.0048331000BG4112016-11-11 11:55:312016-12-02 17:00:002016-11-11 12:16:01130000.00
00001201700079056680OП-2 от 19.09.2016г.Предмет на настоящата обществена поръчка са услуги, свързани с подпомагане при разработване на одитна методология за целите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ и провеждане на заключително обучение за служителите на Изпълнителната агенция. В обществената поръчка са включени две дейности, както следва: Дейност № 1 – Подпомагане при разработване на одитна методология за целите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“; Дейност № 2 - Провеждане на заключително обучение за служителите от специализираната администрация на Изпълнителната агенция. Мястото на изпълнение на обществената поръчка е Република България. Одитната методология трябва да е в съответствие с международно приетите одитни стандарти, и с приложимата нормативна рамка, в това число европейско законодателство, национално законодателство и указания на ЕК, подробно описани в Техническата спецификация. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена70000.0079210000/80510000BG4112016-09-19 14:10:502016-09-27 16:00:002016-09-19 14:27:2670000.00