Народен театър "Иван Вазов"

Възложител: Народен театър "Иван Вазов"
Име: Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за подмяна на ГРТ на Народен театър „Иван Вазов“
Описание: Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за подмяна на ГРТ на Народен театър „Иван Вазов“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 115000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000100032017-05-11 09:07:19обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за подмяна на ГРТ на Народен театър „Иван Вазов“2017-05-11 09:26:53
000012017000100022017-05-11 09:19:20документация за участие в процедуритеДокументация за участие във възлагане на поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за подмяна на ГРТ на Народен театър „Иван Вазов“2017-05-11 09:26:53
000012017000100032017-05-11 09:19:20ДРУГООбразци на документи за участие във възлагане на поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за подмяна на ГРТ на Народен театър „Иван Вазов“Образци на документи2017-05-11 09:26:54
000012017000100042017-05-15 16:20:39разясненията по документациите за участиеразяснения2017-05-15 16:20:48
000012017000100052017-05-30 14:07:23ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОПЗаповед за удължаване на срок2017-05-30 14:07:32
000012017000100062017-06-12 13:21:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена да разгледа и оцени получените оферти за изпълнение на поръчката2017-06-12 13:21:31
000012017000100072017-06-21 15:33:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2017-06-21 15:33:05
000012017000100092017-06-21 15:33:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор за обществена поръчка2017-06-21 15:33:17
000012017000100102017-06-21 15:33:00документПриложение № 2 към договор за обществена поръчка2017-06-21 15:33:22