Народен театър "Иван Вазов"

Възложител: Народен театър "Иван Вазов"
Име: Инженеринг (проектиране и изпълнение) на реновационни СМР на зрителските столове в Народен театър „Иван Вазов“
Описание: Инженеринг (проектиране и изпълнение) на реновационни СМР на зрителските столове в Голяма и Камерна зали на Народен театър „Иван Вазов“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 270000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000300012017-05-18 15:29:03обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-05-18 15:29:27
000012017000300022017-05-18 15:11:40документация за участие в процедуритеДокументация за участие във възлагането на обществената поръчка2017-05-18 15:29:28
000012017000300032017-05-18 15:11:40ДРУГООбразци на документи за участие във възлагането на обществената поръчкаОбразци на документи за участие във възлагането на обществената поръчка2017-05-18 15:29:29
000012017000300042017-06-05 11:35:16ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОПЗаповед за удължаване на срок2017-06-05 11:35:24
000012017000300052017-06-14 07:50:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена да разгледа и оцени получените оферти за изпълнение на поръчката2017-06-14 07:50:58
000012017000300062017-06-26 12:44:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка 2017-06-26 12:45:05
000012017000300072017-06-26 12:44:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор за обществена поръчка2017-06-26 12:45:10
000012017000300082017-06-26 12:44:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор за обществена поръчка2017-06-26 12:45:15