Народен театър "Иван Вазов"

Възложител: Народен театър "Иван Вазов"
Име: Инженеринг (проектиране и изпълнение) на изолации, вентилационни и електрически инсталации в сградата на Народен театър „Иван Вазов“
Описание: Инженеринг (проектиране и изпълнение) на изолации, вентилационни и електрически инсталации в сградата на Народен театър „Иван Вазов“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 100000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000300012017-05-19 14:34:30обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-05-19 14:35:28
000012017000300022017-05-19 14:34:30документация за участие в процедуритеДокументация за участие във възлагането на поръчката2017-05-19 14:35:29
000012017000300052017-05-19 14:34:30ДРУГООбразци на документи за участие във възлагането на поръчката Образци на документи за участие във възлагането на поръчката 2017-05-19 14:35:30
000012017000300062017-06-14 07:46:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена да разгледа и оцени получените оферти за изпълнение на поръчката2017-06-14 07:46:12
000012017000300072017-06-26 12:54:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2017-06-26 12:54:30
000012017000300082017-06-26 12:54:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор за обществена поръчка2017-06-26 12:54:35
000012017000300092017-06-26 12:54:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор за обществена поръчка2017-06-26 12:54:40