Народен театър "Иван Вазов"

Възложител: Народен театър "Иван Вазов"
Име: Инженеринг (проектиране и изпълнение) на консервационно-реставрационни СМР в тоалетни помещения на Народен театър „Иван Вазов“
Описание: Инженеринг (проектиране и изпълнение) на консервационно-реставрационни СМР в тоалетни помещения на Народен театър „Иван Вазов“в обхват: Тоалетни за публиката в зрителските зали на партера, първи и втори балкони на Голяма и Камерна сцени, тоалетни за актьорите и служителите на Камерна сцена
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000400012017-05-19 15:40:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-05-19 15:41:25
000012017000400022017-05-19 15:40:49документация за участие в процедуритеДокументация за участие във възлагането на поръчката 2017-05-19 15:41:26
000012017000400032017-05-19 15:40:49ДРУГООбразци на документи за участие във възлагането на поръчкатаОбразци2017-05-19 15:41:26
000012017000400042017-06-14 08:00:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена да разгледа и оцени получените оферти за изпълнение на поръчката2017-06-14 08:00:23
000012017000400052017-06-26 13:43:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2017-06-26 13:43:54
000012017000400062017-06-26 13:43:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор за обществена поръчка2017-06-26 13:43:59
000012017000400072017-06-26 13:43:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор за обществена поръчка2017-06-26 13:44:04