Народен театър "Иван Вазов"

Възложител: Народен театър "Иван Вазов"
Име: Инженеринг (проектиране и изпълнение) на хидравлични сценични инсталации в сградата на Народен театър „Иван Вазов“
Описание: Проектиране и изпълнение на хидравлични сценични инсталации в сградата на Народен театър „Иван Вазов“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 144000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000500012017-05-25 12:36:59обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-05-25 12:38:39
000012017000500022017-05-25 12:36:59документация за участие в процедуритеДокументация за участие във възлагането на обществената поръчка 2017-05-25 12:38:40
000012017000500032017-05-25 12:36:59ДРУГООбразци на документи за участие във възлагането на поръчкатаОбразци на документи2017-05-25 12:38:40
000012017000500042017-06-21 11:46:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена да разгледа и оцени получените оферти за изпълнение на поръчката2017-06-21 11:46:45
000012017000500052017-06-27 15:27:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2017-06-27 15:27:23
000012017000500062017-06-27 15:27:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор за обществена поръчка2017-06-27 15:27:28
000012017000500072017-06-27 15:27:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор за обществена поръчка2017-06-27 15:27:34