Народен театър "Иван Вазов"

Възложител: Народен театър "Иван Вазов"
Име: Инженеринг (проектиране и изпълнение) на консервационно-реставрационни работи в сградата на Народен театър „Иван Вазов“
Описание: Предметът на поръчката включва проектирането и изпълнението на консервационно-реставрационни работи по пластична декорация, тапети и гоблени в сградата на НТ „Иван Вазов“ на Народен театър „Иван Вазов“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 125000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000600012017-05-29 14:20:59обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-05-29 14:23:06
000012017000600022017-05-29 14:20:59документация за участие в процедуритеДокументация за участие във възлагането на поръчката2017-05-29 14:23:07
000012017000600032017-05-29 14:20:59ДРУГООбразци на документи за учасите във възлагането на поръчкатаОбразци на документи2017-05-29 14:23:07
000012017000600042017-06-15 15:45:37ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОПЗаповед за удължаване на срок2017-06-15 15:45:43
000012017000600052017-07-03 13:31:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена да разгледа и оцени получените оферти за изпълнение на поръчката2017-07-03 13:31:15
000012017000600062017-07-31 13:37:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2017-07-31 13:37:33
000012017000600072017-07-31 13:37:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор за обществена поръчка2017-07-31 13:37:38
000012017000600082017-07-31 13:37:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор за обществена поръчка2017-07-31 13:37:44