Народен театър "Иван Вазов"

Възложител: Народен театър "Иван Вазов"
Име: Инженеринг (проектиране и изпълнение) на осветителни и озвучителни сценични системи в Народен театър „Иван Вазов“
Описание: Предметът на поръчката се състои в разработването на проект и изпълнението на осветителни системи за Голяма сцена и озвучителни системи за Голяма и Камерна сцени в сградата на НТ „Иван Вазов“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 155000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000800012017-05-31 13:36:19обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-05-31 13:36:54
000012017000800022017-05-31 13:36:19документация за участие в процедуритеДокументация за участие във възлагането на поръчката2017-05-31 13:36:55
000012017000800032017-05-31 13:36:19ДРУГООбразци на документи за участие в процедуратаОбразци на документи2017-05-31 13:36:55
000012017000800042017-06-16 14:31:38ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.Заповед за удължаване на срок2017-06-16 14:31:43
000012017000800052017-07-03 13:39:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена да разгледа и оцени получените оферти за изпълнение на поръчката2017-07-03 13:39:36
000012017000800062017-07-12 16:44:47договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор за обществена поръчка2017-07-12 16:44:52
000012017000800072017-07-12 16:44:47договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 1 към договор за обществена поръчка2017-07-12 16:44:57
000012017000800082017-07-12 16:44:47договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение №2 към договор за обществена поръчка2017-07-12 16:45:03