Областна администрация Добрич

Възложител: Областна администрация Добрич
Име: „Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2017 г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Русалка“ („Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла-Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“.
Описание: „Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2017 г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Русалка“ („Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла-Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“. Кратко описание: Водно спасителната дейност следва да се извърши съгласно утвърдената от Министерство на туризма Програма за организацията на водноспасителната дейност за 2017 г. на морски плажове „Русалка“ (Голям плаж), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, Община Балчик, област Добрич“, която включва осигуряването на стационарни спасителни поста на плажната ивица с най-малко 2 (двама) спасители на всеки пост, единия от който е старши на пост, с работно време от 08:00 ч. до 18:00 ч. всеки ден. Постовете следва да действат и се разпределят както следва: 1. Морски плаж, къмпинг „Русалка“, (Голям плаж), община Каварна, област Добрич, брой постове - 1 (един); 2. Морски плаж, “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич, брой постове - 2 (два); 3. Морски плаж, къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич, брой постове - 1 (един); 4. Морски плаж, „Фиш - фиш нов“, община Балчик, област Добрич“, брой постове - 2 (два);
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000100032017-05-29 18:00:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаоткриване на процедура
000012017000100042017-05-29 18:00:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчказаповед за откриване
000012017000100052017-05-29 18:00:12документация за участие в процедуритедокументация
000012017000100062017-05-29 18:00:12документация за участие в процедуритеобразци2017-05-29 18:00:21
000012017000100072017-05-29 18:00:12документация за участие в процедуритепроект на договор2017-05-29 18:00:26
000012017000100082017-05-29 18:00:12документация за участие в процедуритеприложение2017-05-29 18:00:32
000012017000100092017-05-29 18:00:12документ2017-05-29 18:00:38
000012017000100102017-05-29 18:00:12документ2017-05-29 18:00:44
000012017000100112017-05-29 18:00:12документ2017-05-29 18:00:50
000012017000100122017-05-29 18:00:12документация за участие в процедуритеобява2017-05-29 18:00:57
000012017000200112017-07-03 10:00:31разясненията по документациите за участиеУдължаване на срока
000012017000200122017-06-13 11:57:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за оценка на офертите2017-06-13 11:57:35
000012017000200142017-07-03 09:59:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане2017-07-03 09:59:12