Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"

Възложител: Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"
Име: „Доставка и монтаж на професионална сцена и оборудване за нуждите на НЧ Храм-паметник „Хр. Ботев – 1879”, гр. Козлодуй, по обособени позиции”
Описание: „Доставка и монтаж на професионална сцена и оборудване за нуждите на НЧ Храм-паметник „Хр. Ботев – 1879”, гр. Козлодуй, по обособени позиции”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000500012018-02-28 17:14:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 10/28.02.2018г.2018-02-28 17:19:15
000012018000500022018-02-28 17:14:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-02-28 17:19:16
000012018000500032018-02-28 17:14:53документация за участие в процедуритеДокументация2018-02-28 17:19:16
000012018000500042018-02-28 17:14:53документация за участие в процедуритеОбразци на документи и проекто-договори2018-02-28 17:19:17
000012018000500052018-03-07 14:43:31ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-03-07 14:43:38
000012018000500062018-03-09 16:10:33разяснения по процедуратаРазяснение № 12018-03-09 16:10:39
000012018000500072018-03-14 11:54:25разяснения по процедуратаРазяснение № 22018-03-14 11:54:36
000012018000500092018-03-21 09:14:05разяснения по процедуратаРазяснение № 32018-03-21 09:14:11
000012018000500102018-05-23 16:04:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-05-23 16:09:59
000012018000500122018-07-16 13:30:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-07-16 13:30:39
000012018000500132018-07-16 13:30:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 43/16.07.2018 г. 2018-07-16 13:30:42
000012018000500142018-07-31 13:48:57ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-07-31 13:49:03