Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"

Възложител: Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"
АОП номер: 05592-2018-0002
№ на ел.преписка: 61/13.08.2018г.
Описание: „Доставка и монтаж на професионална сцена и оборудване за нуждите на НЧ Храм-паметник „Хр. Ботев – 1879”, гр. Козлодуй, по обособени позиции”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000600012018-08-13 15:28:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 52/13.08.2018 г.2018-08-13 16:59:47
000012018000600022018-08-13 16:13:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление № 61/13.08.2018 г.2018-08-13 16:59:48
000012018000600032018-08-13 16:13:46документация за участие в процедуритеДокументация2018-08-13 16:59:48
000012018000600042018-08-13 16:13:46документация за участие в процедуритеОбразци2018-08-13 16:59:49
000012018000600052018-08-27 09:58:50разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12018-08-27 10:00:45
000012018000600062018-10-10 16:21:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-10-10 16:26:21
000012018000600072018-10-31 13:34:24ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участнициСъобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници2018-10-31 13:35:12
000012018000600082018-11-07 14:21:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-11-07 14:25:14
000012018000600092018-11-07 14:21:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-11-07 14:25:17
000012018000600102018-11-07 14:21:04решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 72/06.11.2018 г.2018-11-07 14:25:20