Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"

Възложител: Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"
Име: „Доставка и монтаж на професионална сцена и оборудване за нуждите на НЧ Храм-паметник „Хр. Ботев – 1879”, гр. Козлодуй, по обособени позиции”
Описание: „Доставка и монтаж на професионална сцена и оборудване за нуждите на НЧ Храм-паметник „Хр. Ботев – 1879”, гр. Козлодуй, по обособени позиции”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 232133.56 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000600012018-08-13 15:28:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 52/13.08.2018 г.2018-08-13 16:59:47
000012018000600022018-08-13 16:13:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление № 61/13.08.2018 г.2018-08-13 16:59:48
000012018000600032018-08-13 16:13:46документация за участие в процедуритеДокументация2018-08-13 16:59:48
000012018000600042018-08-13 16:13:46документация за участие в процедуритеОбразци2018-08-13 16:59:49
000012018000600052018-08-27 09:58:50разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12018-08-27 10:00:45
000012018000600062018-10-10 16:21:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-10-10 16:26:21
000012018000600072018-10-31 13:34:24ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участнициСъобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници2018-10-31 13:35:12
000012018000600082018-11-07 14:21:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-11-07 14:25:14
000012018000600092018-11-07 14:21:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-11-07 14:25:17
000012018000600102018-11-07 14:21:04решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 72/06.11.2018 г.2018-11-07 14:25:20
000012018000600112018-12-21 10:56:40ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-12-21 10:57:25
000012018000600122018-12-21 11:08:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 16/20.12.2018 г. и приложенията към него - Обособена позиция № 1; Договор № 20/20.12.2018 г. и приложенията към него - Обособена позиция № 2; Договор № 17/20.12.2018 г. и приложенията към него - Обособена позиция № 3; Договор № 18/20.12.2018 г. и приложенията към него - Обособена позиция № 4; Договор № 19/20.12.2018 г. и приложенията към него - Обособена позиция № 5;2018-12-21 11:09:48
000012018000600132019-03-13 11:27:39ДРУГООбявление № 17/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 16/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 1Обявление № 17/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 16/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 12019-03-13 11:28:14
000012018000600142019-03-13 11:27:39ДРУГООбявление № 18/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 20/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 2Обявление № 18/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 20/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 22019-03-13 11:28:33
000012018000600152019-03-13 11:27:39ДРУГООбявление № 19/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 17/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 3Обявление № 19/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 17/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 32019-03-13 11:29:00
000012018000600162019-03-13 11:27:39ДРУГООбявление № 20/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 18/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 4Обявление № 20/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 18/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 42019-03-13 11:29:22
000012018000600172019-03-13 11:27:39ДРУГООбявление № 21/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 19/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 5Обявление № 21/13.03.2019 г. за приключване на Договор № 19/20.12.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 52019-03-13 11:29:54