Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК " с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК
Описание: Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК " с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000200032018-06-21 14:45:32обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-06-21 15:34:37
000012018000200042018-06-21 14:45:32ДРУГОПриложения към ОбяватаПриложения2018-06-21 15:34:38
000012018000200032018-06-28 17:49:15ДРУГОСрокът за получаване на оферти по обособена позиция 2 се удължава до 17:30 ч. на 02.07.2018г.Съобщение за удължаване срока за събиране на оферти по обособена позиция 2 2018-06-28 17:49:21
000012018000200042018-07-20 14:54:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2018-07-20 14:54:29
000012018000200062018-08-15 17:07:37съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПсъобщение по чл. 193 от ЗОП2018-08-15 17:07:43