Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на ДНСК
Описание: Организиране и провеждане на следните обучения: По Дейност 1 от проекта: за до 373 служители на ДНСК, на модулите, посочени по-долу: - Съдебна практика на Административните съдилища и на Върховния административен съд на Република България по Индивидуалните административни актове,издавани и контролирани от органите на ДНСК; - Прилагане на Наредба №1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството; По Дейност 2 от проекта: за до 373 служители на ДНСК, като бъдат застъпени следните модули: - Извършване на служебна проверка по чл.156, ал.2 от ЗУТ; - Прилагане на разпоредбата на чл.216, ал.2 от ЗУТ; - Съставяне на констативен акт (КА) и издаване на заповед за спиране на строителството по реда на 224, ал.2 от ЗУТ; - Съставяне на КА и издаване на заповед за премахване на строежите по реда на чл.225, ал.3 от ЗУТ; - Определяне категориите на строежите по реда на чл.137, ал.1 от ЗУТ.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 98506.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000300012018-10-01 15:05:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2018-10-01 15:07:49
000012018000300022018-10-01 15:05:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-10-01 15:07:49
000012018000300032018-10-01 15:05:25обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2018-10-01 15:07:50
000012018000300042018-10-01 15:05:25разяснения по процедуратаПублично състезание2018-10-01 15:07:50
000012018000300052018-10-01 15:05:25ДРУГОИнформация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителяЕЕДОП2018-10-01 15:07:51
000012018000300062018-10-29 14:10:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от дейността на комисията2018-10-29 14:10:30
000012018000300072018-12-06 16:57:48решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата2018-12-06 16:57:56