Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК " с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“
Описание: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК " с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000400012018-10-10 16:46:33обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-10-10 16:55:41
000012018000400042018-10-10 16:53:38ДРУГОПриложения към обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОППриложения към обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-10-10 16:55:42
000012018000400052018-11-05 15:45:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията2018-11-05 15:46:00
000012018000400062018-12-11 17:26:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция 12018-12-11 17:26:39
000012018000400072018-12-11 17:26:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция 22018-12-11 17:26:47