Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: „Извънгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили но ДНСК“ с четири обособени позиции, според марката на автомобила, както следва:1.1. Обособена позиция 1 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Рено"“;1.2. Обособена позиция 2 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Волво"“;1.3. Обособена позиция 3 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Шкода"“;1.4. Обособена позиция 4 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Форд"“
Описание: „Извънгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили но ДНСК“ с четири обособени позиции, според марката на автомобила, както следва:1.1. Обособена позиция 1 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Рено"“;1.2. Обособена позиция 2 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Волво"“;1.3. Обособена позиция 3 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Шкода"“;1.4. Обособена позиция 4 – „Сервизно обслужване на с служебните автомобили на ДНСК с марка "Форд"“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000500012018-10-19 16:23:14обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-10-19 16:23:55
000012018000500032018-10-19 16:23:14ДРУГОПриложения към ОбяватаПриложения2018-10-19 16:23:56
000012018000500042018-10-19 16:23:14ДРУГОПриложения 3А и 4А към ОбяватаПриложения 3А и 4А2018-10-19 16:23:57
000012018000500052018-10-30 10:39:20ДРУГОСрокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 02.11.2018г.Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти2018-10-30 10:39:26
000012018000500062018-11-13 13:32:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията2018-11-13 13:32:56
000012018000500072018-12-11 14:57:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция №12018-12-11 14:57:49
000012018000500082018-12-11 14:57:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция №22018-12-11 14:57:59
000012018000500092018-12-11 14:57:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция №32018-12-11 14:58:10
000012018000500102018-12-11 14:57:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция №42018-12-11 14:58:20