Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: „Закупуване на служебни автомобили за нуждите на ДНСК“
Описание: Закупуване на четири броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001600012018-11-09 14:09:52обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-11-09 14:11:19
000012018001600032018-11-09 14:09:52ДРУГОПриложения към ОбяватаПриложения2018-11-09 14:11:20
000012018001600062018-11-20 13:18:38ДРУГОсъобщение за удължаване срока за подаване на офертисъобщение2018-11-20 13:18:44
000012018001600052018-12-04 10:24:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията2018-12-04 10:24:46
000012018001600062018-12-27 13:20:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-12-27 13:21:03