Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име:
Описание: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.
Тип: ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002800012019-06-10 12:54:59ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.Покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор2019-06-10 13:43:54
000012019002800022019-06-25 14:24:09ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение2019-06-25 14:59:22
000012019002800032019-07-03 16:55:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи 1,2 и доклад от дейността на комисията, назначена за електронно разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/ по реда на чл. 82, ал. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“ по условията на Рамково споразумение №СПОР-4/18.04.2019г., публикувана под № 1397 в СЕВОП.2019-07-03 17:00:36
000012019002800042019-07-03 16:56:22решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен избор на обществена поръчка с предмет „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“ по условията на Рамково споразумение №СПОР-4/18.04.2019г., публикувана под № 1397 в СЕВОП.2019-07-03 17:00:41
000012019002800052019-08-01 11:43:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-40/25.07.2019г. 2019-08-01 11:49:06