Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име:
Описание: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол
Тип: ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002900012019-06-10 13:01:20ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол Покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор2019-06-10 13:44:02
000012019002900022019-06-25 14:25:05ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение2019-06-25 14:59:37
000012019002900032019-07-03 16:44:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи 1,2 и доклад от дейността на комисията, назначена за електронно разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/ по реда на чл. 82, ал. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“ по условията на Рамково споразумение №СПОР-5/18.04.2019г., публикувана под № 1399 в СЕВОП.2019-07-03 17:00:12
000012019002900042019-07-03 16:44:55решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен избор на обществена поръчка с предмет „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“ по условията на Рамково споразумение №СПОР-5/18.04.2019г., публикувана под № 1399 в СЕВОП.2019-07-03 17:00:17
000012019002900052019-08-01 11:56:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-39/18.07.2019г.2019-08-01 11:57:01