Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име:
Описание: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.
Тип: ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003100012019-06-10 13:16:21ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.Покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор2019-06-10 13:44:13
000012019003100022019-06-25 14:26:45ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение2019-06-25 14:59:59
000012019003100032019-07-03 16:25:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи 1,2 и доклад от дейността на комисията, назначена за електронно разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/ по реда на чл. 82, ал. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“ по условията на Рамково споразумение №СПОР-7/18.04.2019г., публикувана под № 1404 в СЕВОП.2019-07-03 16:59:25
000012019003100042019-07-03 16:26:15решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен избор на обществена поръчка с предмет „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“ по условията на Рамково споразумение №СПОР-8/18.04.2019г., публикувана под № 1404 в СЕВОП.2019-07-03 16:59:31
000012019003100062019-08-01 12:18:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-41/25.07.2019г.2019-08-01 12:18:57