Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: Закупуване на асансьор за сградата на ДНСК, находяща се в гр. София, ул. Алабин № 35
Описание: Закупуване на един брой асансьор за сградата на ДНСК, находяща се в гр. София, ул. Алабин № 35
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69990.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003400022019-07-23 18:06:07обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП2019-07-23 18:09:07
000012019003400032019-07-23 18:06:07договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения2019-07-23 18:09:08
000012019003400032019-07-31 17:34:57ДРУГОСъобщение за удължаване срока за подаване на офертиСъобщение2019-07-31 17:35:03
000012019003600042019-08-13 11:12:31ДРУГОСъобщение за удължаване на срока за подаване на офертиСъобщение2019-08-13 11:12:37
000012019003600052019-08-27 16:58:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12019-08-27 16:58:08
000012019003600062019-09-09 16:30:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2/02.09.2019г.2019-09-09 16:30:17
000012019003600072019-10-21 14:19:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-492019-10-21 14:19:46