Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: Ремонт на сграда на Дирекция за национален строителен контрол, находяща се в гр. София, ул. „Алабин” № 35
Описание: Строително монтажните работи, които ще се извършат са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя (КСС), която е неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 242000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003400012019-07-30 18:07:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-07-30 18:07:30
000012019003400022019-07-30 18:07:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-07-30 18:07:31
000012019003400032019-07-30 18:07:22ДРУГООПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП2019-07-30 18:07:32
000012019003400042019-07-30 18:07:22ДРУГОТехническа спецификация2019-07-30 18:07:32
000012019003400052019-07-30 18:07:22ДРУГООбразци на документи2019-07-30 18:07:33
000012019003400062019-07-30 18:07:22ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП2019-07-30 18:07:33
000012019003400072019-07-30 18:07:22ДРУГОПроект на договорПроект на договор2019-07-30 18:07:34
000012019003600082019-09-02 17:14:31ДРУГОСъобщение №ФО-91-03-723/02.09.2019г.Съобщение за отваряне на ценови предложения2019-09-02 17:14:36
000012019003600092019-09-24 17:14:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи №1 и №2 от работата на оценителната комисия.2019-09-24 17:15:06
000012019003600102019-09-24 17:20:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на оценителната комисия.2019-09-24 17:20:55
000012019003600112019-09-24 17:23:11решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №ФО-91-04-026/24.09.2019г.2019-09-24 17:23:16