Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: Доставка на 10 (десет) броя нови и неупотребявани леки автомобили за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол
Описание: Поръчката има за цел да осигури доставката на 10 (десет) броя нови и неупотребявани леки автомобили за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол, съгласно изисквания, които са отразени в Техническата спецификация.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003500012019-07-30 17:36:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-07-30 17:37:21
000012019003500022019-07-30 17:36:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-07-30 17:37:22
000012019003500032019-07-30 17:36:52документОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП2019-07-30 17:37:23
000012019003500042019-07-30 17:36:52документТехническо задание2019-07-30 17:37:23
000012019003500052019-07-30 17:36:52документОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ2019-07-30 17:37:24
000012019003500062019-07-30 17:36:52ДРУГОПроект на договорПроект на договор2019-07-30 17:37:24
000012019003500072019-07-30 17:36:52ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП2019-07-30 17:37:25
000012019003600082019-08-08 10:42:08разясненията по документациите за участиеРазяснение по въпрос с вх. №ФО-91-10-153/07.08.2019г.2019-08-08 10:42:15
000012019003600092019-09-10 16:56:47ДРУГОСъобщение №ФО-91-03-825/10.09.2019г.Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения2019-09-10 16:56:52
000012019003600102019-10-04 15:43:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12019-10-04 15:49:50
000012019003600112019-10-04 15:44:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22019-10-04 15:49:59
000012019003600122019-10-04 15:45:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №32019-10-04 15:50:05
000012019003600132019-10-04 15:46:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад от работата на комисията.2019-10-04 15:50:13
000012019003600142019-10-04 15:49:34решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител №ФО-91-04-1872019-10-04 15:50:22
000012019003600152019-12-12 10:23:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-63/09.12.2019г.2019-12-12 10:23:54